Certificare EN 50001:2018 | Managementul energiei – Sisteme de management al energiei

Efectuarea unui audit energetic în conformitate cu ISO 50001 oferă consumatorilor de energie posibilitatea de a identifica măsuri de economisire a energiei, de a reduce costurile, de a minimiza impactul asupra mediului, de a se conforma reglementărilor, de a-și spori reputația și de a urmări îmbunătățirea continuă a gestionării energiei.