Stimați Clienți,

Prin această politică de confidențialitate, dorim să vă aducem la cunoștință modul în care prelucram datele d-voastră cu caracter personal.

În prezenta procedură prin Administrator Date se înțelege administratorul datelor d-voastră cu caracter personal.

Entitatea care decide cu privire la scopurile si modurile de prelucrare a datelor d-voastră cu caracter personal este ECOROPE S.R.L., înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 31212.

Prelucrarea notificată a http://ecorope.ro a fost înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.
Furnizarea datelor este benevolă, dar aceste date sunt necesare pentru încheierea contractului și livrarea coletului ce conține produsele comandate.

 

Obținerea de informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazurile legate de protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor personale la adresa de e-mail cp@ecorope.ro sau sau în scris, pe adresa sediului nostru.

 

Obținerea datelor si scopul prelucrării acestora

Prelucrăm datele d-voastră cu caracter personal pentru că acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu d-voastră, și anume, pentru executarea serviciilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD), inclusiv pentru:

 • Înregistrarea Utilizatorului în sistemul de comenzi si asigurarea serviciilor către Utilizator, inclusiv prezentarea de oferte de produse si realizarea comenzilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD)
 • Examinarea sesizărilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);
 • Formularea de pretenții legate de contractul încheiat (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situație în care interesul legitim este reprezentat de dreptul de a formula pretenții;
  – în scopuri legate de arhivare (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);
 • În scopuri statistice (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situație în care scopul legitim al administratorului este reprezentat de deținerea de informații privind statisticile operațiunilor pe care le efectuam, ceea ce ne poate permite îmbunătățirea activității pe care o desfășuram.
 • În plus, dispozițiile legale ne impun prelucrarea datelor d-voastră cu caracter personal în scopuri fiscale și contabile.

Mai putem prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing, și anume pentru promovarea produselor și serviciilor noastre către d-voastră. Daca întreprindem acest lucru fără a utiliza mijloace electronice de comunicare, temeiul legal pentru aceste operațiuni este articolul 6 alineatul 1 litera f din RGPD, deoarece scopul legitim al administratorului îl reprezintă desfășurarea de operațiuni de marketing. În schimb, dacă realizăm acest lucru utilizând mijloace electronice de comunicare (e-mail, telefon, etc.)  atunci, având în vedere alte dispoziții legale în vigoare, vom prelucra datele doar pe baza acordului d-voastră (conform articolului 6 alineatul 1 litera a din RGPD).

 

 

Beneficiarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise altor entități care prelucrează datele d-voastră în nume propriu, printre altele către:

 • Entități care desfășoară activități de posta sau curierat;
 • Bănci – în scopul restituirii sumelor (ne)datorate;
 • Organelor de stat sau altor entități autorizate prin lege, în scopul îndeplinirii obligațiilor care ne revin (administrații financiare, organe de urmărire etc.);
 • Entități care operează sistemele noastre de telecomunicații (firme de hosting, furnizori de servicii IT);
 • Entități care prestează pentru noi servicii de asistenta juridica, fiscala, de contabilitate sau consultanta

 

Durata stocării datelor

Datele d-voastră cu caracter personal vor fi stocate pe durata valabilității contractului (a realizării serviciului), dar și după încetarea acesteia:

Datele cuprinse în contracte – până la momentul prescrierii pretențiilor rezultate din contract (cel mult 10 ani de la data încheierii executării contractului);
În scopuri prevăzute de dispozițiile legale, în special obligația de stocare a documentelor contabile, de emitere de facturi etc.;
Documentele privind garanția legala si reclamațiile vor fi stocate timp de un an de la expirarea garanției legale sau de la soluționarea reclamației;

Date pentru scopuri de marketing:

 • În cazul prelucrării datelor pe baza unui acord – până la momentul retragerii acestuia;
 • În cazul prelucrării datelor pentru un scop legitim al ECOROPE – până la momentul formulării unei opoziții;

Date prelucrate cu ajutorul formularului de contact:  Până la momentul prescrierii eventualelor pretenții (cel mult 3 ani).

 

Drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor

Aveți dreptul de acces la datele d-voastră și de a le modifica, șterge și limita prelucrarea acestora, dreptul de a transfera datele, dreptul a formula opoziție, dreptul de a retrage acordul în orice moment fără efect asupra legalității prelucrării care a fost efectuata în baza acordului înainte de retragerea acestuia (în măsura în care aceasta prelucrare este realizata în baza unui acord).

În plus, în situația în care considerați ca prelucrarea pe care o efectuam încalcă dispozițiile RGPD, aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Prelucrarea datelor în mod automatizat (profilare)

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în mod automatizat (inclusiv sub forma de profilare), însă acest lucru nu va avea niciun efect juridic fata de d-voastră, nici nu va va influența în mod semnificativ situația sub aspect juridic.

Profilarea datelor cu caracter personal de către ECOROPE SRL constă în prelucrarea datelor d-voastră (inclusiv în mod automatizat), prin utilizarea acestora pentru evaluarea anumitor informații, în special pentru analiza sau prognoza preferințelor și intereselor personale.
ECOROPE S.R.L. nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile despre d-voastră cu caracter personal.

 

Cookies

Cookies-urile se pot șterge de către d-voastră, urmând instrucțiunile din browser-ul pe care îl folosiți la navigare. Cookies-urile sunt informații care sunt înmagazinate de către navigatorul d-voastră de internet la cererea unui server de internet. Cookies-urile nu sunt periculoase pentru calculatorul d-voastră, întrucât reprezintă doar texte simple și nu pot fi utilizate ca viruși.

 

Feedback

ECOROPE S.R.L. oferă posibilitatea utilizatorilor site-urilor sale de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

 

Modificari ale politicii de confidențialitate

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom lua în considerare și părerile d-voastră. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți prin formularul de contact existent la pagina ECOROPE / Contact sau prin intermediul formularelor de contact existente în paginile ecorope.ro .