O oportunitate reală și prezentă! Firmele românești trebuie să primească atenția cuvenită în eforturile lor de investiții în dezvoltare deoarece, prin proiectele implementate, vor aduce plus-valoare societății românești în general

Furnizor: EcoRope

Finanțare: PNRR 2021 – 2027

Solicitanți eligibili: Agricultură, Industrie, Activități de producție, Servicii, Turism, ONG, Administrații publice locale

Nu este vorba numai despre fondurile europene sau planul național de redresare și reziliență (PNRR) ci vorbim despre o șansă unică în viață, aceea de a ieși din pandemie mai puternici, de a ne transforma economiile, de a crea oportunități și locuri de muncă în România pe care ne-o dorim. Putem valorifica aceste disponibilități consistente dacă avem ceea ce este necesar: viziunea, planul și decizia de a investi împreună o parte din cei 29,1 miliarde EUR disponibili.

Împrumuturile (14,9 miliarde euro) și granturile (14,1 miliarde euro) în valoare de 29,1 miliarde de euro vor sprijini planul de redresare a României prin reforme și investiții post-pandemice, permițând în același timp o tranziție digitală și de mediu într-o societate coezivă, în toată România.

TRANZIȚIA DIGITALĂ (21 % este alocarea pentru această componentă din totalul fondurilor disponibile)

” Doar 2 din 10 români sunt mulțumiți cu nivelul digitalizării din România”

O parte semnificativă din finanțările următoare disponibile pentru România, vor fi alocate pentru susținerea unei strategie de dezvoltare economică, axată pe digitalizare.

Prioritățile UE vor pune accent pe:

 • Construirea unei economii eficiente, bazate pe date concrete care vor acționa ca un catalizator pentru inovare și crearea de noi locuri de muncă
 • Sprijinirea unei conectivități îmbunătățite și implementarea unor infrastructuri digitale reziliente de ultimă generație (ex. IOT)
 • Consolidarea digitalizării și a inovării în administrația publică (inclusiv în sistemul judiciar și cel de sănătate)
 • Favorizarea tranziției digitale a întreprinderilor
 • Îmbunătățirea capacităților în sectoarele esențiale care valorifică capacitățile digitale (de exemplu, inteligența artificială, cloud și securitatea cibernetică)
 • Adaptarea sistemelor de educație pentru a sprijini competențele digitale precum și facilitarea recalificării și a perfecționării.

TRANZIȚIA VERDE (41 % este alocarea pentru această componentă din totalul fondurilor disponibile)

” O treime dintre români doresc să trăiască într-o țară care investește mai mult în inovare pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă.”

UE a elaborat o nouă strategie pentru a aborda provocările legate de climă și protecția mediului, care va contribui la tranziția către un model economic modern, competitiv și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor. Aceasta presupune separarea creșterii economice de utilizarea resurselor și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Prioritățile la nivelul UE vor fi:

 • Investiții în tehnologii curate, pregătite pentru viitor
 • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private
 • Promovarea unui transport public și privat durabil, accesibil și smart
 • Facilitarea unor economii mai circulare
 • Sprijinirea tranziției către surse de energie regenerabilă

COEZIUNE SOCIALĂ

” 7 din 10 români ar dori un accent mai mare pe educația, formarea și cercetarea în perioada post-COVID.”

Europa de mâine va reduce orice inegalitate și disparitate socială pentru a crea un model mai unitar. UE va sprijini investițiile și reformele pe termen mediu care promovează reziliența socială în statele membre ale UE, precum și obiectivul de a reduce disparitățile sociale prin punerea în aplicare a următoarelor:

 • Asigurarea unui nivel omogen de servicii pentru toți cetățenii UE
 • Îmbunătățirea politicilor în domeniul muncii
 • Modernizarea sistemelor pieței muncii
 • Sprijinirea incluziunii sociale și reducerea decalajelor sociale
 • Investirea în infrastructuri sociale și educaționale moderne