Cerințele venite din partea MATEROM – companie cunoscută la nivel național în domeniul importului și distribuției de piese auto – au fost concise și clare:

 • Identificarea unei soluții eficiente de digitalizare pentru crearea / actualizarea / controlul informațiilor documentate (documente, înregistrări, manuale, planuri), special concepută și dezvoltată pentru situațiile complexe și variate care pot apărea în cazul coordonării unui sistem de management integrat – calitate – mediu – sănătate și securitate în munca.

Compania European House of Quality din Danemarca în colaborare cu EcoRope au implementat la Materom o soluție completă pentru managementul informațiilor documentate, cu funcționalități ce permit controlul proceselor de complexitate ridicată.

 • Modulul Managementul Documentelor necesar pentru menținerea informațiilor documentate – politici, proceduri, instrucțiuni de lucru, formulare, etc.

 • Modulul Înregistrări necesar pentru păstrarea informațiilor documentate – rapoarte de neconformitate, analiză furnizori, planuri de acțiune, analiza riscurilor, impactul asupra mediului, evaluare locului de munca și multe alte înregistrări necesare.

 • Modulul Echipamente necesar pentru managementul resurselor de monitorizare și măsurare. Echipamentele din organizație, dispozitivele sau sistemele PSI au fost introduse în sistem pentru a exista posibilitatea de urmărire a datelor scadente în cazul inspecțiilor / verificărilor / calibrărilor periodice.

 • Modulul Arhivă necesar pentru salvarea într-un loc distinct și separat a documentelor scoase din uz.

 • Modulul Resurse Umane necesar pentru digitalizarea dosarelor de personal, vizualizarea rolurilor organizaționale, a responsabilităților și competențelor existente la fiecare loc de muncă.

 • Modulul Managementul Proiectelor necesar pentru proiectarea și dezvoltarea de produse / servicii noi sau existente.

 • Modulul Mobile necesar pentru transmiterea procedurilor / instrucțiunilor de lucru direct pe telefonul mobil al angajaților. În plus, cu ajutorul telefonului mobil / tabletei ,aceștia au posibilitatea să raporteze direct către responsabilii de departamente, neconformități, incidente SSM, sesizări către furnizori.

 • Modulul Jurnalizare necesar pentru situațiile în care un se dorește transferarea conținutului unui email primit prin Outlook direct către Sherlock Web

 • Modulul PDF necesar pentru situațiile în care este nevoie de transferul informațiilor documentate în format Adobe și transmiterea ulterioară a acestora online sau pe suport de hârtie.

 • Versiunea folosită: Limba Română și Engleză