CONNECT & IOT – Conectăm idei, afaceri, oameni și obiecte!

    EcoRope SRL este o companie românească, înființată în anul 2007 cu scopul de a promova și implementa în România celor mai bune tehnologii disponibile în domeniul protecției mediului.

    Din anul 2010, în urma participării în cadrul unui proiect european (EYE – Erasmus pentru tinerii antreprenori), a fost creată o rețea extinsă care cuprinde antreprenori din diverse domenii de activitate din Danemarca, Olanda, Estonia, România, Ungaria, Emiratele Arabe Unite, India.

    Ca urmare a parteneriatelor dezvoltate cu mai multe companii din sectorul agricol, începând cu 2014, EcoRope și-a extins domeniul de activitate sub brand-ul RoFerme. Pentru a sprijini fermierul român în efortul de a face față provocărilor actuale, rolul RoFerme este de a promova tendințele existente la nivel european în sectorul agricol, de a oferi consultanță în implementarea celor mai bune tehnologii și inovații existente în sectorul agricol precum și de a furniza echipamente de calitate pentru fermieri.

    Continuând dorința și nevoia de diversificare periodică a serviciilor oferite de către EcoRope, începând cu anul 2019, în portofoliul nostru am introdus noi activități. Proiectul cel mai recent dezvoltat de către EcoRope este reprezentat de promovarea și oferirea de soluții IOT (Internetul obiectelor / Internet of Things) în domeniul industrial, medical și agricol.

CONNECT & IOT – We connect ideas, businesses, people and objects!

    EcoRope SRL is a Romanian company, founded in 2007 in order to promote and implement in Romania the best available technologies in the field of environmental protection.

    Since 2010, following the participation in a European project (EYE – Erasmus for young entrepreneurs), an extensive network has been created comprising entrepreneurs from various fields of activity in Denmark, the Netherlands, Estonia, Romania, Hungary, United Arab Emirates, India.

    As a result of the partnerships it has developed with various companies in the agricultural sector, from 2014, EcoRope has expanded its field of activity under the RoFerme brand. RoFerme’s role is to support Romanian farmers in order to promote existing trends in the European agricultural sector, to provide advice on implementation of the best existing technologies and innovations in agriculture sector and to provide quality equipment for farmers.

    Continuing with the vision and need for regular diversification of services offered by EcoRope, starting with 2019, we have introduced new activities in our portfolio. The most recent project developed by EcoRope is represented by the promotion and offering of IoT (Internet of Things / Internet of Things) solutions in the industrial, medical and agricultural fields.

Principiile EcoRope

În ceea ce noi credem!

EMPATIE
Apreciem și îi prețuim pe clienții noștri, lucrăm cu ei pentru a-i ajuta să crească și să aibă succes. Înțelegem că putem avea succes doar odată cu ei.
ONESTITATE
Ne ghidăm afacerea într-un mod onest și integru față de clienții, furnizorii și autoritățile publice.
RESPECT
Respectăm regulile de bază ale societății, tratându-i cu respect și demnitate pe toți angajații, clienții și furnizorii noștri.

Ce vrei tu există. Nu vă mulțumiți până nu obțineți ce vreți!

Suntem permanent interesați să facem cunoscute și să promovăm cele mai bune tehnici disponibile în sectorul industrial, agricol și medical.

Factorii care contribuie la succesul afacerii noastre sunt:

  • Seriozitatea pe care o arătăm față de clienții și furnizorii noștri
  • Experiența în stabilirea relațiilor de afaceri care depășesc granițele țării
  • Menținerea unei strânse colaborări cu partenerii furnizorii de know-how și tehnologie
IOT - Internetul lucrurilor
(R)Evoluția 4.0 care va schimba în curând viața noastră și va marca dezvoltarea și evoluția generațiilor viitoare.
Managementul documentelor
Managementul documentelor specifice standardelor internaționale implementate într-o organizație și trecerea către digitalizare.
Zootehnie
O varietate de produse si echipamente destinate creșterii animalelor utilizate frecvent de către fermierii din toată Europa.
Irigare / Fertirigare
Irigarea sau aplicarea de substanțe nutritive prin sisteme de irigare aduce o serie de beneficii pentru fermier dar și pentru mediu.
Consultanță export Scandinavia
Acces la o rețea de parteneri de afaceri din Scandinavia care pot sprijini companiile din România prin dezvoltarea relațiilor comerciale.
Tratarea deșeurilor periculoase
Deșeurile periculoase dăunează mediului dar, pe de altă parte, ele conțin multe elemente chimice care pot fi reciclate și valorificate.